Μαύρος Μόλος Φαλάσαρνα Μπάλος – Γραμβούσα Ελαφονήσι

Some of the most beautiful and famous beaches of western Crete
They are a short distance from our hotel